къабзэ

къабзэ


نظيف، وسيم

Адыго-арабский словарь. 2014.

Look at other dictionaries:

 • къабзэ — (къабзэр, къабзэхэр) 1. чистый, ая, ое къып. шIои Джанэр къабзэ Джэнэ гъончэдж къабзэхэр ышти хьамамэм кIуагъэ Джэхашъор къабзэ 2. красивый, ая, ое Дахэ ЫпкъышъолкIэ зэдиштэу дахэр ары КIэлэ къабз Пшъэшъэ къабзэ иI Шы къабзэ къыщэфыгъ 3. пхъэт… …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • гъунджэку — (гъунджэкур) зеркальное стекло, зеркало (без рамы) Гъунджэ апчыкур ары Гъунджэкум фэд, къабзэ, укъещы …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • джэнэ-гъончэндж — (джэнэ гъончэджыр, джэнэ гъончэджхэр) белье Джэнэ гъончэдж чIэгъчIэлъхэр ары КIалэм джэнэ гъончэдж къабзэ зыщилъагъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • зылъэкIыгъэр — (зылъэкIырэр) зыф. прич. 1. чистивший, ая, ее Къабзэ зышIыгъэр Щазмэр зылъэкIыгъэм дэгъоу ылъэкIыгъ 2. умевший, ая, ее что нибудь сделать Ар зышIын зылъэкIыгъэр Iазэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • кургъу — (кургъор, кургъохэр) желток КIэнкIэ кургъу КIэнкIэ кургъор ыути кIэнкIэжъапхъэ ышIыгъ КIэнкIэ кургъом фэдэу къабзэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • кIышъу — (кIышъор) 1. кожа ЦIыфым телъышъор ары КIышъо къабзэ иI ЫкIышъо шIои хъугъэ 2. кора КъэкIрэм ыкIыIу телъышъор ары ЫкIышъо тыриупсыкIыгъ Чъыгым кIышъо техъуагъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • нэпэIэплъэкI — (нэпэIэплъэкIыр, нэпэIэплъэкIхэр) полотенце IэплъэкIалъ НэпэIэплъэкI дахэ къыщэфыгъ НэпэIэплъэкI къабзэ зыдишти псым кIуагъэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • пкъышъол — (пкъышъолыр, пкъышъолхэр) тело Пкъышъол къабзэ иI ЫпкъышъолкIэ бжьышIу …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • ы-пхъэнкIыгъэр — (ы пхъэнкIырэр) зыгъ. прич. подметенный, ая, ое Пшъашъэм джэхашъоу ыпхъэнкIыгъэр къабзэ хъугъэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • фиукъэбзыгъ — (феукъэбзы) лъыI., фэшI. 1. почистил, а, о (для него) Къабзэ фишIыгъ Iанэр фиукъэбзыгъ 2. очистил, а, о (для него) ЫшъуампIэ фытырихыгъ Бжьын фиукъэбзыгъ Картоф фиукъэбзыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • фытырихъуагъ — (фытырехъо) лъыI., фэшI. постелил, а, о (ему) Ащ пае тырихъуагъ ХьакIэм пIэ фишIи пIэтехъо къабзэ фытырихъуагъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”